Αυτόκλητοι

«Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω».

Αυτόκλητοι Σωτήρες, χθες, στην κοινωνία της ελπίδας και της αλλαγής.

Αυτόκλητοι Μπράβοι, σήμερα, στην κοινωνία της λαμογιάς και της σήψης.

(Κάποιοι θα έβαζαν το «αυτόκλητοι» σε εισαγωγικά. Κι αυτό παίζει.)

1 σχόλιο

Τάδε έφη Vrennus

...και προς άρση τυχόν παρεξηγήσεων: και οι Σωτήρες και οι Μπράβοι ανεπιθύμητοι είναι, στο βαθμό βέβαια της μορφής της κοινωνίας που εκφράζουν...

Εσείς τι λέτε;