Συναίνεση

«Χρειαζόμαστε μια συναίνεση όχι κομματικού συμβιβασμού, αλλά μια συναίνεση εθνικής πνοής . Μια τέτοια συστράτευση θα ήταν εφικτή και θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί πριν από ένα χρόνο όταν η χώρα προσέφυγε στο μνημόνιο για να σωθεί. Σήμερα αυτή η συναίνεση για να μη γίνει καμμένο χαρτί απαιτούνται δραστικότερες και πιο γενναιόδωρες πρωτοβουλίες. Στην αποψινή μου ομιλία θα καταθέσω την άποψη μου και την πρότασή μου προς την κατεύθυνση αυτή»
είπε ο αρχηγός της αγέλης των λύκων καλώντας τα πρόβατα σε γεύμα...

Εσείς τι λέτε;