Βγαίνουμε;

Πολλές δοκιμές, καταλήγουμε στο template, βρήκαμε (;) και τίτλο (ναι, από το τραγούδι των Clash είναι!) Άντε να βγούμε και με κανένα post της προκοπής!

Εσείς τι λέτε;